Linux Ubuntu

Ohjelmistoja voi käyttää myös Linux-käyttöjärjestelmässä. Testattu Ubuntu 18.04 alustana
Seuraavassa asennusohje:

 • Avaa Synaptic-ohjelma
 • Etsi wine ja merkitse asennettaviksi seuraavat wine-paketit, winehq-devel ja winetricks, asenna ne toteuta-napilla
 • Kirjoita terminaaliin seuraava komento, winetricks mfc42
 • Asenna ohjelmistot
  Lisäohjeita löytyy täältä

Tulorekisteri käyttöön 1.1.2019

Ohjelmisto käyttää tulorekisterin reaaliaikaista ja viivästettyä WeService kanavaa palkkailmoitusten lähettämiseen.
Siihen tarvitaan varmenne, hakemus tulorekisterin teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi pitää tehdä
tulorekisteri.fi kautta.

Kun haet varmennetta niin ilmoita hakemuksessa kanaviksi molemmat reaaliaikainen ja viivästetty WeService.
Saat varmenteen noutoa varten turvasähköpostin joka sisältää tarvittavat tiedot joita tarvitaan kun lataat varmenteen
ohjelmistoon.

Youtube-ohjeet hakemuksen tekemiseen löytyy tästä

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.05.2018. Viimeisin muutos 25.05.2018.

 1. Rekisterinpitäjä
  Tmi Hollisoft

 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Jukka Leinonen Rommakkokatu 11 A5 90120 Oulu

 3. Rekisterin nimi
  Yrityksen asiakasrekisteri

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms.
  Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri sisältää rekisteröidyistä asiakkaista seuraavat tiedot:
  -asiakkaan nimi, lähiosoite, postitoimipaikka ja sähköpostiosoite

 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. ohjelmistoja rekisteröitäessä, sähköpostitse,
  puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista,
  joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 7. Henkilötietojen säilytysaika
  Tietoja säilytetään asiakasrekisterissä kirjanpitolain mukaisen säilyttämisvelvollisuuden ajan, max.6v.
  Jonka jälkeen ne poistetaan pääasiassa automaattisesti sekä manuaalisesti.

 8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa, muuten tietoja ei luovuteta muille
  kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 9. Tietojen suojaaminen
  Rekisteritietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa. Verkon yli siirrettäessä tiedot suojataan
  SSL- tai SSH-tekniikalla. Rekisterin palvelinlaitteistoa ylläpidetään hyvän ylläpitotavan mukaisesti.
  Pääsy rekisteritietoja sisältävään tietokantaan on rajoitettu sekä verkkotekniikan että henkilökohtaisten
  käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla.

 10. Tarkastusoikeus
  Rekisterissä olevalla on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen korvauksetta kerran vuodessa.
  Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu
  tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

 11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29 §:n mukaisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt on osoitettava
  rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

 12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä
  ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset
  oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti
  rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
  Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 1 kk. kuluessa).

Päivitys ja rekisteröinti

Verovuoden ja tukihakuvuoden alun päivitykset vaatii aina uuden rekisteröinnin,
muut päivitykset sen jälkeen sisältyvät rekisteröintihintaan.
Perusversiot ovat ilmaisia, niillä ei voi tehdä kaikkia internet-valikon toimintoja eikä rekistereiden päivityksiä palvelimelta.
Ohjelmiston päivitys ja rekisteröinti vaatii että yrittäjän tiedot on annettu täydellisesti.
Näitä tietoja ei tulisi muuttaa sen jälkeen kun ohjelmisto on rekisteröity, koska uudelleen rekisteröinti vertaa ohjelmiston
tietoja sekä rekisteröinnissä annettuja tietoja keskenään hyväksyessään rekisteröinnin päivitystilanteessa.

SMTP-osoite

Tietokoneen nimessä ei saa olla ö-, ä-, å-kirjaimia. Päivitys ja rekisteröinti vaatii lähtevän postin palvelimen osoitteen.
Laita oman laajakaista-operaattorin smtp-osoite.

 Tmi Hollisoft - jukkaleinonen52(at)gmail.com - Ohjelmointia vuodesta 1995